Your Blog

Included page "clone:thedefinican" does not exist (create it now)

papa sofaair - 22 Apr 2017 09:55

Tags:

ขุนนางโย่วซื่อหลางกรมทะเบียนราษฎร์ชูเซียนกำลังกราบทูล การ ผาของเซื่ยสินทำให้ต้องหยุดลง รอจนเซื่ยสินยืนอยู่ในกลุ่มขุนนาง จึง กล่าวต่อ
“การเดินเรือสู่ซีหยางครั้งก่อน หากบอกว่าเพื่อปลอบขวัญ แคว้นต่างๆ ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ที่นอนเป่าลม บิ๊กซีตอนนี้ผ่านไปไม่นาน ไยต้อง แล่นเรือสู่ซีหยางอีก การเดินทางสู่ซีหยางต้องสิ้นเปลืองเงินทองหลาย สิบหมื่น บวกลับโรคภัยและคลื่นลมทางทะเล คร่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น ต่อ ให้ไต้ของวิเศษกลับมา จะเกิดประโยชน์อันใดต่อบ้านเมือง?”
เจิ้งเหอโต้แย้งว่า “ใต้เท้าชู ราชสำนักเรามีเรือหลายร้อยลำ แต่ละ ลำใหญ่โตเท่าเมือง เดินทางไกลนับหมื่นลี้ เพียงจัดซื้อของวิเศษกลับมา หรือ ครั้งก่อนโซฟาลม พกพา ราคาส่งเรือของต้าหมิงกลับจากตะวันตก จัดซื้อสินค้ากลับมา เกือบร้อยชนิด ประกอบด้วยเครื่องหอมยี่สิบเก้าชนิด อัญมณียี่สิบสามชนิด สมุนไพรยี่สิบสองชนิด โลหะสิบเจ็ดชนิด ผ้าฝืายห้าสิบเอ็ดชนิด สัตว์ ยี่สิบเอ็ดชนิด สีย้อมแปดชนิด อาหารสามชนิด วัสดุไม้สามชนิด ยังมี ของเบ็ดเตล็ดอื่นอีกแปดชนิด ไหนเลยเพียงซื้อหาของวิเศษเท่านั้น?”
เจิ้งเหอแล่นเรือสู่ซีหยาง เป็นคนจัดซื้อสินค้าด้วยตัวเอง จึงทราบ กระจ่างเป็นอย่างดี ยามนั้นกล่าวอีกว่า “ในสินค้าที่จัดซื้อมา ยกตัวอย่าง พริกไทย ราคาที่แถบชูเหมินด๋าลา (สุมาตรา) คือหนึ่งร้อยชั่งหนึ่งก้วน ราคาที่ต้าหมิงเราตอนนี้อย่างน้อยหนึ่งร้อยชั่งยี่สิบก้วน มีกำไรยี่สิบกว่า เท่า ขอเพียงบรรทุกพริกไทยลงเรือลำเดียว จะท่ากำไรมหาศาลถึงเพียง ไหน?”
ในสมัยราชวงค์หมิง พริกไทยเป็นสินค้าที่ไต้รับความนิยมอย่างสูง เบื้องบนถึงราชลำนัก เบื้องล่างถึงคหบดี ในอาหารต้องใส่พริกไทย ขณะ เดียวลันยังเป็นเครื่องหอมที่แพร่หลาย ในหนังสือจินผิงเหมย มีความ ตอนหนึ่งว่าเมื่อหลื่ผิงเอ๋อ แต่งใหม่ให้ลับซีเหมีนชิ่ง มีสมบ้ตส่วนตัว ดังนี้ “ไม้กฤษณาสี่สิบชั่ง ขี้ผึ้งขาวสองชั่ง ปรอทสองกระปุก พริกไทยแบด สิบชั่ง”
หนังสือเลมันี้เขียนถึงเหตุการณีเ,นราชวงศ์ช่อง แต่ผู้แต่งเป็นคน ใน
ราชวงศ์หมิง ดังนั้นนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคนั้นไปสอดใส่ ในช่วงราชวงศ์ช่อง สะท้อนเห็นว่าชาวบ้านร้านถิ่นในราชวงศ์หมิงนิยม ใช่พริกไทย แต่ว่าแผ่นดินจงหยวนผลิตได้น้อยนิด ส่วนใหญ่พึ่งพาการนำ เช่า หากนำเช่าโดยเอกซน ด้นทุนการขนส่งสูงยิ่ง ราคาจึงถีบตัวขึ้น ตลอดเวลา ถือเป็นสินค้าที่ประกันด้านราคา
เจิ้งเหอกล่าวอีกว่า “ยังมีไม้ซูม่ ราคาที่ต่างประเทศกับราคาใน ค้าหมีงเราก็ต่างกันยี่สิบเท่า ค้าหมิงเราบรรทุกเรือกลับมา เพียงผลกำไร จากไม้ซูมู่ ก็เท่ากับพันหมื่นแล้ว”โซฟาเป่าลม intex 68565
ช่วงเวลานั้นราคาสินค้ายังไม่สูงนัก ตังนั้นไค้กำไรเพียงยี่สิบเท่า หลัง จากนั้นเนื่องจากยุติการแล่นเรือสู่ซีหยาง พอถึงรัชสมัยเซวียนเด๋อฮ่องเต้ ราคาของไม้ซูมู่สูงกว่าราคานำเช่าถึงห้าสิบเท่า
ต่อมาราชสำนักจ่ายพริกไทยกับไม้ซูมู่ให้กับขุนนางแทนเงินเดือน ผู้ที่ไม่ทราบความจริงจึงโจมตีว่ากดฃี่ขุนนาง หารู้ไม่ว่าตอนต้นของ ราชวงศ์หมิงจ่ายวัตถุแทนเงินเดือนต่อมาถึงกับแจกจ่ายข้าวสารกับผ้าพับ ดังนั้นในสภาพที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ การจ่ายพริกไทยกับไม้ซูมู่ ให้ถือว่าคุ้มค่า
ตอนนั้นผู้ที่ไค้รับพริกไทยกับไม้ซูม่แทนเงินเดือน โซฟาลม พกพาไม่เพียงแต่ ขุนนางทั้งบุ๋นและบู๊ ยังมีไพร่พลจำนวนมาก หากบอกว่าเป็นการกดขี่ ฮ่องเต้เท่ากับล่วงเกินขุนนางบุ๋นบู๊ทั้งหมด เหตุใดจึงไม่เกิดความเปลี่ยน แปลงค้านการปกครอง? - Comments: 0

lovely bedair - 20 Apr 2017 08:39

Tags:

เซึ่ยสินลูบไล้พลางถามว่า “เป็นไร ไม่อาจดัดใจจากที่นี้?”
“จึงไม่ มือันใดไม่อาจดัดใจ?”
เสี่ยวอิงกล่าวไม่ตรงกับใจ พลางคว้ามือเซึ่ยสินที่อาละวาดอยู่บน หน้าอกเอาไว้ นางไม่อาจทนรับการเล้าโลมจากเซึ่ยสิน เซึ่ยสินเพียง ลงมือเล็กน้อย นางก็ร่างอ่อนระทวย แต่ว่าบนรถไหนเลยร่วมเมฆฝนไต้ เมื่อถึงเวลาไยมิใข่ไต้รับความทุกข์ทรมานนัก?ที่นอนเป่าลม บิ๊กซี
เสี่ยวอิงเอียงหน้าครุ่นคิด พลันวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมา เหลียวมองดู เซึ่ยสิน กล่าวตะกุกตะกักว่า “อาเกอ…ท่านคาดว่าฮูหยินทั้งหลาย…จะ หัวร่อเยาะข้าพเจ้าหรือไม่?”
เซึ่ยสินงงรันวูบ กล่าวอย่างสงสัยใจว่า “หัวร่อเยาะท่านอันใด?”
เสี่ยวอิงคิดกล่าวแต่แล้วกลํ้ากลืนไว้ บิดตัวกลับไป ใช้นิ้วมือม้วน ชายเสื้อขึ้น กล่าวตะกุกตะกักว่า “ผู้อื่นติดตามท่านออกมา ความจริงคิด ช่วยงานท่าน แต่ว่า…แต่ว่า…”
เซี่ยสินหน้าเคร่งขรึมลงกล่าวว่า “ท่านไม่บอกเราแทบลืมเลือนไป หมิงเอ๋อคงไม่มืปฏิกิริยาอันใด แต่ว่าเขึ้ยเซี่ยกับจื่อฉีล้วนเป็นสตรีที่ยาก ตอแย”
เสี่ยวอิงประหวั่นลนลานขึ้นมา กล่าวว่า “อาเกอ อย่างนั้นทำ อย่างไร?”
เขึ้ยสินกล่าวอย่างขึงขังว่า “ไม่เช่นนั้นพอกลับถึงเมืองจินหลิง ท่าน ก็ไปยังเมืองม่อหลิงก่อน รอจนสบโอกาสเราค่อยรับท่านมา”
เสี่ยวอิงถามว่า “ที่ว่า…สบโอกาส ต้องรอนานเท่าใด?”
เซี่ยสินกล่าวอย่างปลอดโปร่งว่า “อาจบางทีสามเดือนห้าเดือน อาจ บางทีสามปีห้าปี…”
“ว่ากระไร?”
“อาจบางทีสามสิบปีห้าสิบปี”
เสี่ยวอิงทั้งขุ่นเคืองทั้งขบขัน ตีมันฉาดหนึ่ง กล่าวอย่างแง่งอนว่า “ไม่สนใจท่านแล้ว ยังหยอกเย้าข้าพเจ้าอีก”
เซี่ยสินหัวร่อดังๆ กล่าวว่า “ทหารมาตั้งทัพสู้ นํ้ามาก่อทำนบกั้น สนใจไยกันว่าตอนที่พวกเราออกมามืฐานะอันใด ตอนนี้ท่านเป็นสตรี ของเราแล้ว นี่เป็นความจริงที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไต้ อีกประการ จื่อฉีกับเซี่ยเชี่ยมิ'ใช่สตรี'ที่ปากคอเราะร้าย หากหยอกล้อท่านเล่น ท่านก็ รับไว้อย่างผ่าเผยที่นอนเป่าลม เสี่ยวอิงของเรามืใจกว้างอยู่แล้ว”
พร้อมกับคำพูดสองแง่สองง่าม เซี่ยสินยังสอดมือมายังหว่างกลาง หน้าอกของนาง สร้างความกระเง้ากระงอดแก'เสี่ยวอิงขึ้นมา…
เซี่ยสินยิ้มพลางโอบกอดนางไว้ เสี่ยวอิงนั่งตักของมัน จิตใจที่ หวั่นวิฅกค่อยสงบลง เซี่ยสินแม้ยังลูบไล้นาง แค่ความคิดคำนึงนีท ใคร่ครวญสภาพของแดนเหลียวตง หลังจากที่กลับถึงเมืองเปยจึง ต้อง กราบทูลฮ่องเต้โดยละเอียด จึงต้องลำดับเรื่องราวลักครา
หลังจากใช้เวลาตลอดฤดูหนาว สำนักเหลียวตงปัเจิ้งซือทำการขึ้น ทะเบียนชาวดาร์ดาร์ แต่งดั้งเป็นชุนนาง จัดระบบการควบคุมใกล้แล้วเสร็จ อาลู่ไถที่ไม่มีปัญญาช่วยชีวิตคนในชนเผ่า ทั้งไม่มีกำลังต่อต้านทัพหมีง มีอาจไม่ส่งผอบอำนาจออกไป ถูกเซี่ยสินเชิญไปรับตำแหน่งผู้บัญชาการ ฐานที่มั่นเสิ่นหยางเว่ย
ที่นอนเป่าลมในรถมันยังคงรักษาบรรดาทักดั้โว้ แต่ก๊สูญเสียอำนาจ โดยสิ้นเชิง
กล่าวไปอาลู่ไถถือว่าโชคดี ตามบันทึกประวิดศาสตร์ สิบปีให้หลัง - Comments: 0

intex easy bedair - 18 Apr 2017 15:27

Tags:

“ต้าหมิงเราพอตั้งประเทศ หม่าฮามู่แสร้งเป็นนอบน้อม ถวาย เครื่องบรรณาการไป ไท่จู่ฮ่องเต้ไม่ทราบความจริง จึงอวยยศเป็นเหอ หนิงอ๋อง ที่นอนเป่าลม โฮมโปรทั้งอวยยคไท่ผิงกับปาถูปัวหลอซึ่งเป็นพันธมิตรของมันเป็น อ๋องด้วย น่าแค้นใจที่หม่าฮามู่ไม่สำนึกบุญคุณของต้าหมิง ลอบสถาปนา ทวอทวอป้ฮัวชื้นเป็นข่าน คิดรวมชนเผ่ามองโกลเป็นปีกแผ่น เตรียม รุกรานแผ่นดินจงหยวน มีความผิดสมควรตาย”
ฮ่อาฮูหยินกลอกตาแล้วกล่าว “ดังนั้น…พวกท่านคิดใช้แผนเดิม อีกครั้ง เพียงแต่…ครั้งนี้มาหาเรา”
เซื่ยสินยอมรับว่า “มิผิด นี่เรียกว่า จิวยี่เฆี่ยนดีอุยกาย ท่าน
ยินยอมหรือไม่?”
ฮู่อาฮูหยินขบริม?เปากกล่าวว่า “จิวยี่เฆี่ยนตีอุยกาย? ผู้กว๋อกง ท่านเป็นจิวยี่ แต่ว่าเราฮ่อามีใช่อุยกายของท่าน นี่เป็นการตัดเย็บชุด วิวาห์ให้กับผู้อื่น มีผลดีอันใดต่อintex ที่นอนเป่าลม 3.5 ฟุตเรา?”
เซี่ยสินเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่า “ผลดีคือท่านสามารถเอาตัวรอด รักษา ชนเผ่าของท่านอยู่รอด ทั้งรุกคืบเป็นประมุขแคว้นวาลา”
มันหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อ “หลังจากที่หม่าฮามู่เสียชีวิต องค์ หญิงซามู่เอ๋อขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของมองโกลตะวันตก แน่นอน เบื้องหลัง มันยืนไว้ด้วยทวอทวอปัฮัว ตังนั้นหากท่านดีดขึ้นเป็นประมุขแคว้นวาลา พวกมันจะเป็นคู่ต่อสู้ของท่าน ตอนนั้นาผิงตายแล้ว องค์หญิงซาม่เอ๋อชิง แต่งตั้งผู้นำชนเผ่าของไห่ผิง ควบคุมพวกมันเอาไว้ ชุมกำลังของอ๋องวา ลาทั้งสามแม้ถูกลิดรอนไป แต่ซนเผ่าท่านก็ประสบความสูญเสียไม่น้อย หากดีดต่อกรกับนาง อาตัยกำลังของท่านเองยังไม่พอ ท่านต้องการผู้ช่วย พวกเราจะเป็นผู้ช่วยของท่าน ขณะเดียวกันท่านต้องดึงตัวปาถูปัวหลอ ไปเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง”
ฮู่อาฮูหยินถามโพล่งว่า ที่นอนเป่าลม lazada“ปาถูปัว่หลอไหนเลยยอมช่วยเหลือเรา?” เซี่ยสินลอบยินดี ฮู่อาฮูหยินกล่าวเช่นนี้ แสดงว่านางแม้ยังปฏิเสธ แต่ว่าในใจนึกถึงความเป็นไปไต้แล้ว จึงกล่าว “ไฉนไม่ยอม ในอ๋องวาลา ทั้งสาม ตอนนี้เหลือมันคนเดียว ท่านเข้าใจว่ามันไม่ดีดขึ้นเป็นประมุข แคว้นวาลาหรือ ตังนั้นในนามแล้วท่านเข้าร่วมกับปาถูปัวหลอ ผลักตัน มันออกไปตั้งป้อมสู้รบกับองค์หญิงซามู่เอ๋อ แต่ว่าปาถูปัวหลอผู้นี้โต้แต่ เป็นตัวประกอบเล็กๆ ไม่อาจสำเร็จกิจการใหญ่ ท่านย่อมมีวิธีกำราบมัน” มันบอกตรงๆ ให้ฮ่อาฮูหยินจัดการกับปาถูปั'วหลอ ฮ่อาฮูหยินไม่ อาจมีโทสะ ยิ่งไม่สามารถปฏิเสธไต้ ตอนนี้แคว้นวาลามีสภาพเละเฑะสุด แก้ไข หวนนึกถึงทวอทวอปัฮัวเป็นบุรุษที่เชื่อที่นอนเป่าลม intexไม่ไต้ เหลียวดูชนเผ่าของ นางยิ่งมายิ่งมีคนท้าทายอำนาจของนาง ฮู่อาฮูหยินได้แต่กลํ้ากลืนสุรา ขมปร่าที่ตัวเองบ่มหมักขึ้นเองลงไป - Comments: 0

lonuge splash intex - 17 Apr 2017 08:01

Tags:

งอวี่เป็นหนึ่งในสามคนที่ล่วงรู้แผนการทั้งหมดของเซี่ยสิน ย่อมทราบ ภารกิจนี้เป็นอย่างดี ส่วนอีกสองคนได้แก่ จางจวิ้นและว่านซื่ออวี้

อาลู่ไถแม้พลาดทำเลียที แด่ยังมีสำนักเหลียวตงตูซือเป็นที่พึ่ง จึง ยังไม่ถึงกับสิ้นหวัง เหลียวดูทัพวาลากิไต้รับความเลียหายอย่างหนัก อาลู่ไถแม้สูญเลียแม่ทัพหลายนาย แด่กิจับตัวศัตรูสำคัญหลายคน รวม ที่นอนเป่าลม บิ๊กซีทั้งแม่ทัพวาลานามม่านลูลาถู ซื่งทำการเผาเสบียงของมัน

ระหว่างการสู้รบ เลียนอี้อ๋องไทํผิงที่นำทัพวาลาเข่นฆ่ามาถูกลูก ธนูยิงใส่เลียชีวิต นี่เป็นข่าวดีที่มันํไต้รับหลังจากเกิบกวาดสมรภูมิ ทั้ง เป็นสาเหตุหลักที่ตรึงกำลังขวัญของทุกฝ่ายไว้ ตอนนี้ศีรษะของไห่ผิงถูก แขวนอยู่บนเสาธงหน้ากระโจมเอง

ทูตตัวแทนของวาลาไม่ใช่ตัวแทนของท่านข่าน “ทวอทวอปัฮัว” หากเป็นฮ่อาฮูหยินส่งมา ม่านลูลาถูเป็นขุนศึกของฮ่อาฮูหยิน มันพอ พลาดท่าถูกจับกุม สร้างความกระทบกระเทือนแก่ฮู่อาฮูหยินไม่น้อย จึง ส่งคนมาเจรจากับอาลู่ไถ เสนอใช้อูหลันถูยาแลกเปลี่ยนกับม่านลูลาถู

อาลู่ไถพอทราบเจตนาการมาของทูตตัวแทน กิหัวร่อดังๆ กล่าวว่า “เหลวไหล ฮ่อาฮูหยินกลับใช้สตรีนางหนึ่งมาข่มขู่เรา พวกเจ้าคิดแลก เปลี่ยนเชลย ต้องใช้แม่ทัพแลกกับแม่ทัพ ขุนศึกของเราอาเอ่อซือเหลิงกิ ถูกทัพวาลาเจ้าจับตัวไป หากนำมันมาแลกเปลี่ยน เราจะตอบตกลง”

ทูตตัวแทนนั้นกล่าวว่า “อาเอ่อซือเหสิงถูกคนของใต้เท้าไห่ผิงจับ ตัวไว้ ใต้เท้าไห่ผิงต่อสู้จนตัวตาย คนในซนเผ่าล้วนโกรธแค้น ฮ่อาฮูหยิน ไหนเลยทวงถามเชลยจากซนเผ่าของใต้เท้า'!ฑ่ผิงได้ เท่าที่เราโซฟาเป่าลม intex Splash Loungeทราบ อู หลันถูยาเป็นบุตรีบุญธรรมของท่านอ๋อง เป็นนางส่งข่าวมา ท่านอ๋อง ค่อยโจมตีทัพหน้าสองหมื่นของวาลาเราแตกพ่าย มีความตีความชอบ ไหญ่หลวง ท่านอ๋องทักใจทอดทิ้งนางหรือ?”

อาลู่ไถตวาดว่า “เราผู้เป็นอ๋องตั้งจิตปณิธานรวมทุ่งหญ้าเป็นปีก แผ่น ไหนเลยเห็นสตรีนางหนึ่งอยู่ในสายตา อย่าว่าแต่อูหลันถูยาคนเดียว ต่อให้

เป็นมารดาเราก็ไม่คำนึงถึง หากฮ่อาฮูหยินคิดแลกเปลี่ยนเชลย ก็ ปล่อยตัวขุนศึกเรากลับมา ไม่เซ่นนั้นก็ต่อสู้ขั้นแตกหัก”
เจรจาถึงตอนนี้ มีคนรายงานว่า “เรียนท่านอ๋อง พระยาไคหยวน ติงอวี่แห่งเหลียวตงมาถึงแล้ว”
อาลู่ไถพอฟังยินดียิ่ง ติงอวี่ผู้นี้มาไต้เวลาพอตี จะไดให้ทูตวาลาผู้นี้ เห็นกับตาว่าตนเองกับราชสำนักหมิงที่นอนเป่าลม โฮมโปรมีความสัมพันธ์อันแนบแน่น ยาม นั้นเหลือบมองทูตวาลานั้นแวบหนึ่ง กล่าวกับเหล่าผู้น่าชนเผ่าตาร์ตาร์ว่า “ท่านทั้งหลายติดตามเราออกไปต้อนรับพระยาไคหยวน”

ติงอวี่มีศักดเป็นโหวแหย (ท่านพระยา) ส่วนอาลู่ไถไต้รับอวยยศ จากต้าหมีงเป็นอ๋อง ถือเป็นจวินจู่ของต้าหมีง มีบรรดาคักดสูงส่งกว่า กงโหว (เจ้าพระยากับพระยา) อีก ยามปรกติติงอวี่เดินทางมา อาลู่ไถไม่ เคยออกต้อนรับด้วยตนเอง คราครั้งนี้คิดข่มขวัญต่อแคว้นวาลา จึงออก โซฟาลม พกพา ราคาส่งทูตวาลานั้นไม่ทราบว่าที่มันกล่าวเป็นจริงหรือเท็จ จึงคิด พิสูจน์ยืนยัน ลอบติดตามออกไป - Comments: 0

RARA SOFABED AIR - 15 Apr 2017 15:14

Tags:

เสี่ยวอิงครุ่นคิด ‘ในเมื่อมาแล้ว ก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากจี้กัง คนผู้นี้เป็นคนชักนำถูเหมินเปาอินเหนียงเหนียงเข้าวังเป็นการลับ ขอ เพียงบอกเล่าเรื่องราวต่อมัน ยังกลัวมันไม่ยอมช่วยเหลือหรือ?’
นางคิดขอให้ผู้คนเข้าไปรายงาน แต่ที่หน้าประตูไม่มีคนเล้าดูแล แม้ลักคนเดียว นางเติบโตจากทุ่งหญ้า จึงไม่ประหลาดใจอันใด พานผูก ม้ากับเสาผูกม้า จากนั้นสาวเท้าเข้าไป
เสี่ยวอิงพอเดินเข้าประตูใหญ่ของกรมความมั่นคงแผ่นดิน เห็นที่ ลานดึกชุมนุมด้วยผู้คน มิน่าเล่าที่หน้าประตูไม่มีคนเผ่าตูแล ที่แท้ชุนนาง ใหญ่สองท่านเผชิญหน้ากัน แม้แด่องครักษ์เผ่าประตูก็เข้ามาชมความ ครึกครื้นสนุกสนาน
ที่กลางฝูงซน เฉินอิงกับจี้กังยืนเผชิญหน้าราวกับไก่ซนสองตัว เฉินอิงหน้าเขียวคลํ้าโซฟา เป่า ลม ดี ไหม ปกคลุมด้วยแววอันเคร่งเครียด จี้กังเชิดหน้าเล็ก น้อย ลักษณะยโสโอหัง
เฉินอิงกล่าวเสียงเย็นชาว่า “จี้กัง เราท่านต่างก็รับราชการ อย่า ได้กระทำการถึงที่สุดไป”
จี้กังปันสีหน้า “ตื่นเต้นสงสัย” กล่าวว่า “ใต้เท้าเฉิน ท่านไม่ถูกต้อง แล้ว เราตัดเลือกชิวหนี่ให้กับฝ่าบาท เป็นการท่าตามราชโองการ เมื่อ เป็นชุนนางย่อมต้องรับใข้ฝ่าบาทอย่างสุดความสามารถ ไฉนบอกว่า กระทำการถึงที่สุด?”
เหล่านายทหารยศเสี้ยวเว่ยกรมความมั่นคงแผ่นดินรอบข้างก็ ส่งเสียงร้องออกมา เฉินอิงข่มเพลิงโทสะไว้ กล่าวว่า “จี้กัง เราท่านเป็น ชุนนางชั้นที่สองของราชสำนัก ควรคำนึงถึงศักดิ'ฐานะ อย่าไต้ประพฤติ เข่นทหารอันธพาล ที่นอนเป่าลม lazadaเราไม่คิดกล่าวมากความกับท่าน ขอเพียงท่านปล่อย
ตัวหลานสาวเรา เราจะสะบัดหน้าจากไป”
จี้กังกล่าวอย่างเฉื่อยชา “ขออภัย หลานสาวท่านเฉลียวฉลาดงดงาม บุคลิกภาพลํ้าเลิศ ได้รับเลือกตัวแล้ว”
เฉินอิงหน้าแดงกร ร้องบอกว่า “เราเพิ่งสอบถามชุนนางอิ่งเทียน ผู้อิ่น ในรายชื่อที่ได้รับเลือก หามีชื่อแซ่ของหลานสาวเราไม่”
จี้กังกล่าวอย่างเยือกเย็นว่า “ตอนแรกไม่มี ตอนนี้มีแล้ว”
เฉินอิงงงงันวูบจึงกล่าว “ว่ากระไร?”
จี้กังแค่นหัวร่อออกคำสั่งว่า “พวกเรา นำสมุดรายชื่อ และหมึก พู่กันมา”
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยสองคนรุดมาตามเสียง คนหนึ่งถือสมุดรายชื่อ คนหนึ่งถือพู่กันกับนํ้าหมึก หยุดยืนที่เบื้องหน้ามัน จี้กังหยิบพู่กัน จุ่ม หมึกจนเปียกชุ่ม ถามว่า “แม่นางนั้นเรียกว่าอะไร?”
มึคนรายงานว่า “เรียนใต้เท้า นางเรียกว่าฟานชินเหลืยง”
จี้กังถลืงมองเฉินอิงอย่างท้าทาย ใชิพู่กันเขียนคำ “ฟานชินเหลืยง” ลงบนสมุดรายชื่อ จากนั้นโยนพู่กันทิ้ง หัวร่อฮาฮากล่าวว่า “ท่านดู มึใช่ มีแล้วหรือ ใต้เท้าเฉิน ขอแสดงความยินดีด้วย วันหน้าท่านกลายเป็น เชื้อพระวงศ์ อย่าได้ลืมเลือนความดีความชอบของเราในวันนี้ ฮาฮา…” เฉินอิงขุ่นแค้นจนร่างสั่นระริก โซฟาเป่าลม intex 68566ชื้หน้าจี้กังร้องว่า “จี้กัง ท่านวิเศษ
มาก” - Comments: 0

oh my sofa - 14 Apr 2017 09:32

Tags:

เซึ่ยสินกล่าวว่า “ฝ่าบาท รากของพ่อค้าเหล่านั้นอยู่ที่ต้าหมิงเรา เมื่อใช้สอยพวกมัน ย่อมต้องควบคุมบุตรภรรยาของพวกมันไว้ อีก ประการพวกมันล้วนเป็นพ่อค้า พวกมันกระทำเรื่องเช่นนี้เพื่อรักษาดักดิ้ ฐานะของพ่อค้า สำหรับค้าขายกับญี่ป่น ที่สนับสนุนโกะ คะเมะยะมะ เทนโน เพียงเป็นเงินจำนวนหนึ่ง หากพวกมันโซฟาลม พกพา pantip
ไต้รับอนุญาตให้ฟ้นพ่การ ค้าขายทางทะเลจากฝ่าบาทจะไต้รับผลประโยชน์ไม่ขาดสาย พวกมัน ไหนเลยไม่กระท่า?”
หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงผงกพระเศียรเล็กน้อย นับแต่โบราณกาล การ ล้มล้าง ก่อกบฏ รวบรวมข้อมูล มักใข้สอยพ่อค้า นี่เป็นศักดิ'ฐานะที่ เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะค้าหมิงไม่อาจแสดงท่าทีว่าสนับสนุนทั้งสอง ฝ่าย การใช้สอย
พวกมันนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ดังนั้นหย่งเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่า “หากกรีธาทัพสิบหมื่น ทำศึกแดน ไกลพันลี้ แต่ละวันใช้จ่ายนับหมื่นตำลึงทอง กระทบถึงความเป็นอยู่ของ หลายสิบหมื่นครอบครัว หลังจากท่าศึกสงครามหลายปี ค่อยช่วงชิง ชัยชนะในวันเดียว หากสามารถใช้สดีปัญญาสำเร็จกิจการใหญ่ จึงเป็น เจ้าชีวิตที่เปรื่องปราดและขุนพลอันเลิศลํ้า ค้านรายละเอียดของเรื่องนี้ มอบให้ท่านรับไปดำเนินการ ประเมินค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลข ให้กรม ทะเบียนราษฎร์เบิกจ่ายให้ ส่วนสำนักตรวจการทะเลตงไห่เพียงรับหน้าที่ ติดตามจับโจรและรักษาความสงบเรียบร้อย ชาวบ้านทะเลตงไห่ใช่มี คุณสมบ้ดิค้าขายหรือไม่ ให้หน่วยซื่อบีอซือพิจารณาอนุมิติ แต่คำสั่งห้าม ขุนนางบ้านเมืองประกอบการค้า ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง”
“เนินรับด้วยเกล้า”
เซื่ยสินเจรจาเรื่องสองประการเป็นผลสำเร็จโซฟาเป่าลม intex ทั้งยังตบหน้าเนินอิง ฉาดหนึ่ง ดังนั้นถวายบังคมทูลลาด้วยความยินดี
เซื่ยสินพอจากมา จี้กังก็มุดเช้าตำหนักจิ่นเชิน ซื่งความจริงมันรุด มาแต่แรก เพียงแต่มาช้ากว่าเซื่ยสินก้าวหนึ่ง เนื่องจากไม่คิดเผชิญหน้า กับเซื่ยสิน จึงรอจนเซื่ยสินจากไป ค่อยเช้าตำหนักจิ่นเชิน
จี้กังกราบทูลเรื่องที่ยาซื่อเถึยมู่เอ๋อติดต่อกับทูตตัวแทนของตาร์ ตาร์ ทั้งต่อเติมแต้มสีเป็นการใหญ่ หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงสดับเช่นนั้นจึงตื่น ตัวขึ้นมา รับสั่งว่า “เรื่องความเคลื่อนไหวในแคว้นวาลาต้องปกปีดเป็น ความลับ ต่อให้ยาซื่อเถียมู่เอ๋อไม่ไต้ถูกแคว้นตาร์ตาร์ซื้อตัวไป หากว่า มันบังเอิญไต้ยินไต้ฟัง หรือเป็ดเผยต่อชาวตาร์ตาร์โดยไม่ตั้งใจ แผนการ ใหญ่ของข้าต้องพังครืนลงมา ให้ท่านสืบเสาะให้แน่ชัด หากมีอันใดน่า สงสัย ก็ควบคุมตัวมันไว้ก่อน”
จี้กังกำลังรอพระราชกระแสนี้ จึงขานรับด้วยความยินดี
หย่งเล่อฮ่องเต้ไม่ทันสังเกตสีหน้ามัน ขณะจ ะรับสั่งให้มันล่าถอย ไป แต่แล้วทรงฉุกคิดถึงเรื่องหนึ่ง จึงตรัสว่า “ใช่แล้ว ผู้คนในวังไม่เพียง พอ ข้าสั่งต่อห้องจี้งซื่อฝางว่า หลังจากเสร็จจากการสอบแข่งชัน ให้ ท่าการตัดเลือกสาวงาม เรื่องนี้ให้กรมความมั่นคงแผ่นดินดำเนินการ โซฟาเป่าลม lazadaร่วมกับขันทีฝ่ายในเถอะ” - Comments: 0

never intex - 11 Apr 2017 09:39

Tags:

หลังจากนั้นมันสลัดความคิดเหล่านี้พ้นจากห้วงสมอง หลายปีมา นี้มันฟายแพ้แก่ยาโถว ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตนั้น แต่ตอนนี้ที่เป็นพนักพิงให้กับมันคือราช สำนักหมืง ยาโถวนั้นต้องไม่กระตุกขาหลังมัน มันสมควรพิชิตโดยไร้ผู้ ต่อต้าน
อย่างน้อยบนทุ่งหญ้าแห่งนี้ วิชาต้มตุ๋นของว่านเหล่าแหย (นาย ผู้เฒ่าแซ่ว่าน) ต้องไร้ผู้ต่อต้าน
ว่านสงหลี่งนึกกระหยิ่มยินดี เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา มัน ย่อมคาดคิดไม่ถึงว่าขุนนางราชสำนักหมิงที่เบื้องหน้า กลับเป็นบุรุษที่ข่ม จนเชื่ยหวี่เฟยยอมหมอบราบคาบแก้วโดยสิ้นเชิง
เมื่อว่านสงหลี่งกลับเข้ากระโจม เหล่านักรบที่ถูกหลอกให้ไปช่วย ก่อไฟ และไปรับอาหารมาล้วนห้อมล้อมเข้ามาที่นอนเป่าลมในรถ กล่าวด้วยนํ้าเสียงเชิง ตำหนิว่า “ท่านข่าน ท่านไฉนออกไปเอง?”
ว่านสงหลี่งกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่า “เราไปปลดทุกข์ในดงไม้ ที่นี้ยัง มีเหตุไม่คาดหมายใด ไยต้องตื่นตระหนกไป”
ว่านสงหลี่งเดินเข้ากระโจมกล่าวว่า “นำอาหารมาแล้วหรือ อย่าง นั้นรับประทานเถอะ” กล่าวพลางมั่งประจำตำแหน่งตรงกลาง
เหล่านักรบหันไปมองหน้ากัน พวกมันมืความรู้สึกว่าท่านข่านผู้นี้
ต่างกับกาลก่อนอยู่บ้าง
มันยังเป็นมัน หน้าตาไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลง กลับเด่นชัด คล้ายกับว่าได้สงขารนี้เปลี่ยนวิญญาณดวงใหม่ ทุกความ เคลื่อนไหว ท่ายกมือวางเท้า ล้วนเพิ่มอำนาจบารที่นอนเป่าลมมีอย่างที่ผู้คนไม่กล้า จ้องมองตรงๆ
เหล่านักรบเกตความไม่สบายใจอยู่บ้าง พวกมันไม่กล้ารับ ประทานอาหารที่ข้างกายว่านสงหลี่งอีก หากหยิบฉวยอาหารอย่าง ระมัดระวัง เดินไปนั่งรับประทานที่มุมกระโจมอย่างเงียบงัน
กงซุนด้าฟงมืคำพูดเต็มอกคิดซักถามมัน แต่ยามอยู่เบื้องหน้า นักรบชนเผ่าหม่าฮามู่ยังไม่กล้าเอ่ยปาก ได้แต่กลืนนํ้าลายอีกหนึ่งเดินถึง ข้างกายว่านสงหลี่ง หยิบฉวยอาหารรับประทาน
กงชุนต้าฟงลอบสำรวจดูว่านสงหลิ่ง มันก็มีความรู้สึกว่าร์เอฟ่ ตนเองต่างกับหลายวันที่ฝานมา แต่โดยภาพรวมต่างกันที่ได มันไม่ สามารถบอกได้…
ขณะที่ท้องฟ้าสว่างรำไร บนทุ่งหญ้ามีสภาพอันยุ่งเหยิง ตอนนี้เป็นเวลาเดือนสาม สมควรเป็นฤดูกาลที่ต้นหญ้างอกงาม วิหคโบยบิน แต่แสงอาทิตย์ยามเท้าปราศจากความอบอุ่น อย่างน้อยเมื่อ ส่องต้องสมรภูมิสู้รบ เพียงสร้างความเย็นเยือกจับใจ
นี่เป็นวันที่สี่ที่คณะผู้แทนพระองค์ต้าหมิงติดตามอ๋องทั้งสามของ แคว้นวาลาอพยพหนีการศึกสงคราม พวกมันถูกกำลังของฮาลือฮาตาม ทันแล้ว สาเหตุที่ถูกตามทันเกิดจากคณะของผู้แทนพระองค์ต้าหมิง หลาย วันที่เดินทางอพยพ เด็กและสตรีชาววาลาไม่ร้องโอดครวญ แต่ทหาร หํมิงกลับทนทานไม่ไต้
พวกมันตัดพ้อว่ายามครดืนนอนไม่สบาย ตำหนิว่าเวลาพักผ่อน สั้นเกินไป ต่อว่าเพราะรีบเร่งเดินทาง ไต้แต่ดื่มนมม้า ไม่มีเวลารับ ประทานเนื้อ ต้องทนทิวโหยบนหลังม้า ผลจากการรอนแรมเดินทาง ต้น ขาถูกอานม้าเสียดสีจนผิวหนังต้นขาแตกเป็นรอยแผล…
เหตุผลท้ออ้างเหล่านี้สร้างความขุ่นแค้นแก่ปาเกินจนจับใจ ที่นอนเป่าลม fridayไต้แต่ ก่นด่าอยู่ในใจ ไม่สามารถทอดทิ้งผ้แทนพระองค์ต้าหมิงไป เมื่อชะลอ ความเร็วลง ในที่สุดถูกฮาสือฮาตามทัน - Comments: 0

like big bedsofa - 09 Apr 2017 17:03

Tags:

'ท่านแม่ทัพออกโรง ต้องหนึ่งต่อสาม!'
'พวกสตรีเห็นท่านแม่ทัพ ไม่ต้องแตะตัวก็อ่อนระทวยแล้ว!'
'ท่านแม่ทัพเก่งกล้าองอาจ ปราบสี่ยอดหญิงงามหอคณิการาบคาบ!'
'ปัดโธ่! ท่านแม่ทัพมีวรยุทธ์เป็นหนึ่งในใต้หล้า จะอย่างไรก็สยบไต้ เจ็ดแปดคนต่างหาก!,
นางนับถือในความช่างคิดเพ้อเจ้อของทุกคนจากใจจริง ซิวเหล่าหู่เสิยเชิง ขอคำยืนยันอย่างไม่ใคร่ยอมจำนนนัก ‘ท่านแม่ทัพ คืนหนึ่งท่านไต้มากที่สุดกี่คน'
เยี่ยเจามีสำนึกในความโซฟาลม พกพา ราคาเป็นชายอยู่มาก รู้สึกว่าแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เป็น ไก่อ่อนสอนขันต่อหน้าพี่น้องเป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่ง อีกทั้งนางก็ไม่คิดจะ พูด
เท็จ จ็งเอ่ยกำกวม
'เรื่องเล็กน้อยพรรค์นี้ข้าไม่จดจำใส่ใจหรอก ลมไปแล้ว'
คิดไม่ถึงว่าหูชิงซึ่งดื่มสุราเงียบ ๆ ต้านข้างยังไมลมท่าหน้าที่เป็น ผู้กระหนา'ซํ้าเติม เขาเอ่ยขนต้วยนี้าเสึยงซึ่นชมสุดจะเปรยบทันควัน
’ท่านแม่ทัพต้องยอดเยี่ยมเป็นธรรมดา อายุสิบสี,เริ่มเข้าซ่องนางโลม พอย่างสิบหกก็ผ่านหหู่มวลนารีมาอย่างโซฟาเป่าลม lazadaโชกโชน คืนหนึ่งสี่ห้าคนไม่ต้อง หยุดพัก เคราะห์ดีที่ตอนนี้ท่านแม่ทัพเบื่อหน่ายแล้วถึงได้วางมือ รักษากายใจ ให้บรีสุทธิ่เรกยุทธ์ หาไม่แล้วไหนเลยพวกเจ้าจะมีโอกาสสำแดงรมีอ'
เยิ่ยเจาสำลักเนี้อแพะเกอบขาดใจตาย รอจนหายใจได้เป็นปกคิ หูชิง ก็พูดเป็นตุเป็นตะจนสร้างข่าวลือได้เป็นผลสำเร็จ
ทหารทั้งหมดล้วนจ้องนางเขม็งด้วยลายตาน่ากลัวที่แฝงด้วยความ อิจฉาริษยา
ด้วยติดขัดที่ตนเป็นหญิง เยี่ยเจายากจะปริปากแก้ต่างได้ ราตรีนั้นนาง ลงมีอข้อมหูชิงจนนั้าตาร่วงด้วยความโกรธจัด
ต่อมาคำเล่าลือยิ่งแพร่ออกไปก็ยิ่งต่อเติมเสริมโซฟาเป่าลมแต่งมากขึ้นเรื่อยๆ
จนหญิงม่ายของโม'เป่ยพบเจอนางก็ทำตาลุกวาวเป็นสึเขึยวเรืองๆ คล้าย หฆาป่ามองเห็นเนื้ออันโอชะ
ยามลตรืหิวกระหายขึ้นมาแสนจะน่าสะพรึงกลัวจริงๆ ซึ่งมันได้ทิ้ง เงามืดในใจนางอย่างลึกลํ้าเลยทีเดียว
กระนั้นดูเหมือนว่าบุรุษจะชมชอบสตรืที่หิวกระหายจนน่ากลัว ต้องราเรียนแล้วสินะ…
เยี่ยเจาเผิาดูเพียงพอนชาวตัวน้อยที่นอนดิ้นไปทั่วเตียง รู้สึกว่าห้วงคำนึง ของตนเตลิดไปไกลเก็นไปก็รืบดีงควาบดีดที่ชวนให้ขนลุกเกรียวกลับมา เริ่มสำนึกตนอย่างจริงจัง
ไม่ว่าจะทำศึกหรือเริงรัก จะดีแต่ชุด เก่งแต่ปาก หรือวางแผนรบบน กระดาษมืได้ ต้องลองผิดลองถูกจากศึกจริง ราเรียนด้วยความถ่อมตนรึเกฝน ด้วยความพากเพียร จึงจะประลบความสำเร็จได้ น่าเลียดายที่ระยะนี้นาง มีงานยุ่งวุ่นวาย เขาก็อารมณ์ไม่ดี มืใชโอกาสเหมาะที่จะเรียนรู้ ประวงเวลา ออกไปก่อนแล้วค่อยว่าโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์กันอีกทีจะดีกว่า - Comments: 0

MY SOFA - 08 Apr 2017 07:25

Tags:

รุ่งเข้าวันต่อมาคณะทูตตงชย่าเตินทางมาถึงนอกเมืองอย่างยงใหญ่ จากนั้นท่าการปลดอาวุรก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านถนนเต่านิล มุ่งหน้าลู่ ประตูฉงเหวินพร้อมขุนนางโซฟาลม ราคาถูกกรมพิธีการและทหารของด้าฉินแปดร้อยนาย
เหล่าชาวเมืองให้ความลนใจชนเผ่าป่าเลื่อนชึ่งมาจากตงชย่า พากัน แสดงอัธยาตัยไมตรีอันอบอุ่นด้วยการแห่แหนไปจับ

จองที่นั่งในหอสุราและ ร้านนี้าขาทุกแห่ง ตั้งวงซุบซิบนินทาพลางชะเง้อคอยาวรอดูกันอย่างครีกครื้น เข่นเคย
ชย่าอวี้จนก็มืนิลัยอยากรู้อยากเห็นเข่นกัน พอตรวจตราการท่าความ สะอาดเป็นครั้งสุดทีายเสร็จก็วิ่งไปที่ร้านนี้าชาใหญ่ที่สุดรีมถนนสงบสุข บังคับ เล้าแก่หาที่นั่งให้จนได้ จากนั้นเขาก็แทะเมล็ดแตง ดื่มชาหอมอร่อย รอดว่า องค์ชายอีนั่วที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ไปทั่วดุจเดียวกันจะมีรูปลักษณ์หยาบช้า ป่าเถื่อนเช่นไร

ฝ่ายเยี่ยเจาซึ่งค่อยๆ ต้อนเขาให้จนมุมอยู่นั้น ระยะนี้ไม่ว่าจะมีธุระ หรือไม่เป็นต้องแวะเวืยนมาหาเขาเสมอ ตอนนี้พวกทหารที่เดินตามองค์ชายอีนั่ว มาจากค่ายของนาง นางเลยใช้เป็นเหตุผลไต้เต็มปากเต็มคำว่าไม'วางใจ คณะทูตตงซย่า ต้อง

การจับตาดูว่าเจ้าพวกชาติลุนัฃจะก่อความวุ่นวาย หรอไม่ จากนั้นก็โยนงานอักษรให้หูชิงแล้วหลบมาที่ร้านนํ้าชาด้วย นางแทรกตัวลงนั่งช้าง ๆ ซย่าอวี้จิ่น ร่วมวงรอดูเป็นเพื่อนเขา ซย่าอวี้จิ่นโซฟาเป่าลม intex Easy Sofa Sportจะหมางเมินภรรยาต่อหน้าผู้คนมากมายก็ไม่เป็นการดืนัก อีกทั้งไม่อยากโดนภรรยาแทะโลมต่อหน้าธารกำนัลจนต้องเสียหน้า เขาจึงไต้ แต่ยิ้มที่มุมปาก ปล่อยให้นางแกะเปลือกเมล็ดแตงรินนั้าชาให้ตัวเองเป็นระยะ ซํ้ายังมีบางคราวที่เขาเป็นฝ่ายชวนลนทนาขึ้น

"ไต้ยินว่าองค์ชายอีนั่วฆ่าคนตาไม่กะพริบ ใจคอเหี้ยมเกรียมมาก เจ้าเคยเจอเขาหรือไม่"
“ก็เคยอยู่บ้าง" เยี่ยเจาไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องชององค์ชายอีนั่ว เพียง สนใจเจ้าเพียงพอนขาวที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตรงหน้า ทว่าเพื่อมีให้อีกฝ่าย ผิดหวัง นางนิ่งคิดแล้วเอ่ยตอบอย่างจริงจัง “ชาวตงซย่าเป็นชนเผ่าที่ค่อนช้าง ดุตันแข็งกร้าว ทุกคนพกดาบ ชมชอบการต่อสู้ นิยมนักรบเลื่อมใสนักสู้ องค์ชายอีนั่วกำพร้ามารดาแต่เด็กและไม่ลงรอยกับมารดาเลี้ยง ระหว่าง

นั้นดู เหมือนจะเกิดเรื่องบางอย่างจนเขาถูกใส่ร้ายหลายครั้งหลายครา ตัวเขาเป็น ผู้มีลดิปัญญาโดดเด่น ลังหารหมาป่าไต้ตั้งแต่แปดขวบ อายุลิบลองปลิดชีพ อาที่รังแกเขาเองกับมือ พออายุลิบห้าก็ออกศึกสร้างความดีความชอบ ต่อมายังฆ่าล้างตระกูลมารดาเลี้ยง ใครๆ โจษจันถึงความโหดเหี้ยม กระนั้น โซฟาลม พกพา ราคาส่งกษัตริย์แห่งตงซย่ากลับโปรดปรานเขาเป็นพิเศษ"
ซย่าอวี้จิ่นส่ายหน้าทอดถอนใจ "ล้วนเป็นพวกเดรัจฉาน - Comments: 0

SOFABED FOR YOU - 06 Apr 2017 15:57

Tags:

รั้งอยู่ข้างกายบุตรชายคนโต เพียงคัดเลือกบ่าวคนสนิทหลายคนที่ทำงานเก่ง และซื่อสัตย์ส่งไปที่วังหนานผิงจวิ้นอ๋องเพี่อให้บุตรชายคนเล็กเรียกใช้ มิให้เขา ถูกภรรยาข่มเหงเกินไป
ซย่าอวี้จิ่บไม่แน่ไจว่าวันหน้าจะตกลงหย่ากับภรรยาหรือไม่ จงไม่คดจะ อยู่ร่วมห้องกับนาง ทว่าพักนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นเล็กน้อย เขาจึง โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์เลือกเรือนสองหลังซื่งมิลานเซื่อมต่อกันแล้วแยกย้ายเข้าไปอยู่คนละหลัง นับแตนไปฟากหนึ่งคือดงอาวุธ แลเห็นเงาดาบประกายกระนึ่ ฟากหนึ่งคือ เสียงจิ้งหรีดลูกเต๋า เสนาะหูรื่นรมย์ ดูแล้วแปลกอย่างยง
หยางซื่อเลือกเรือนที่อยู่ห่างจากทั้งแม่ทัพใหญ่และจวิ้นอ๋องค่อนข้างไกล และขะมักเขม้นกับการเป็นผู้ดูแลวัง ส่วนเหมยเหนียงกับเชวียนเอ๋อร์แย่งชิง เรือนแววบุปผาซื่งอยู่ใกล้กับเรือนเกล็ดนาค้างอันเป็นที่พำนักของท่านแม่ทัพ มากที่สุด
พวกนางทะเลาะกันลั่นวัง คนหนึ่งบริภาษอีกฝ่ายเป็นนางจิ้งจอก คนหนึ่ง ด่าทออีกฝ่ายว่าอกใหญ่ไร้ปัญญา โซฟาลม พกพา pantipจวนเจึยนจะปีบคอกันอยู่แล้ว สุดท้ายเป็น ชย่าอวี้จนมาพบเข้าและตวาดให้หยุด อัปเปหิทั้งคู่ไปอยู่เรือนจันทร์นีดที่อยู่ ห่างจากเรือนเกล็ดนี้าค้างไกลที่สุด
ในวังอลหม่านโกลาหล ยุ่งวุ่นวายจนแม้แต่แม่สุกรยังค้องปีนขึ้นต้นไม้ เลยทีเดืยว
เมอการแบ่งเรือนเสร็จสิน ชุดขุนนางของซย่าอวี้จิ่นก็ส่งมาถึง ช่างปัก ในวังหลวงมืผิมือไม่เลว เสื้อคลุมแพรใหม่เอี่ยมอ่องมีลายปักดอกไม้ด้วย ค้ายทองบนพี้นสิเชิยว แม้จะเรียบง่ายหากแฝงด้วยความประณตบรรจง สวมใส่แล้วดูสง่างามไม่น้อย
ซย่าอวี้จิ่นปากพูดแย้ง ในใจกลับปลาบปลื้มโซฟาเป่าลมอยู่บ้างที่ได้รับคำชม เขาเดินอยู่ในลานกว้างไม'กี่ก้าวก็มาถึงเบื้องหน้าซิวหวากับซิวลุ่ย จึง ถามพวกนางว่าเห็นเปีนอย่างไร
ด้วยท่านแม่ทัพยื่นคำขาดไว้ ซิวหวากับซิวลุ่ยไม่กล้าท่าเสิยงเย็นขา เหน็บแนมเขาอีกก็พร้อมใจกันพยายามพูดปัอยอ
''จวิ้นอ๋องดูเป็นผู้เป็นคนต่างจากเมื่อก่อน ไม่เลวจริงๆ เจ้าค่ะ!"
“ให้ช่างปักท่าผ้าคาดศีรษะสีเขียวให้ท่านลักชิ้นดิหรือไม่เจ้าคะ แล้วเอา ไข่มุกเม็ดโตที่ท่านแม่ทัพสะลมไว้ติดประตับบนนั้น สวมเข้าดู่กันเป็น'ขุด'จะ ต้องงามมากแน่ๆ เจ้าค่ะ!"
ซย่าอวี้จิ่นตั้งสัตย์ปฏิญาณ ถ้าเขาพูดกับคนข้างกายเยื่ยเจาอีก เขาก็คือ
สุกร!
ไม'ว่าซิวหวากับซิวลุ่ยจะใช้วาจาค่อนแคะแดกตันชย่าอวี้จิ่นลับหลัง ลักแค'ไหน ขอเพียงเยื่ยเจาปรากฏตัวขึ้น พวกนางก็กลายเป็นลูกแพะที่ แสนเชื่องและว่าง่าย สิหน้าใสชื่อปราศจากพิษภัยเต็มประดา ราวกับเรื่องชั่วร้าย อะไรก็ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับพวกนางทั้งสิ้น
สตรีช่างเปลี่ยนสีหน้าไต้รวดเร็วจนแทบต้องอุทานด้วยความทึ่งเลยทีเดียว ซย่าอวี้จิ่นสะบัดแขนเสื้อจากไปด้วยความโมโห
ซิวหวากับซิวลุ่ยแลบสิ้นปลิ้นตาใส่แผ่นหลังเขาทันควันและแอบตบมือ ดีใจกันเงืยบ ๆ
เยี่ยเจารอหลังจากซย่าอวี้จิ่นเดินไปไกลแล้วค่อยมาที่ข้างกายพวกนางโซฟาลม พกพา ราคา ยื่นมือไปเขกหัวทั้งคู่อย่างแรงคนละท
"นับวันยิ่งไร้สัมมาคารวะขึ้นเรื่อย ๆ จะรังแกสามีข้าก็อย่าให้เลยเถิด - Comments: 0

page 1 of 212next »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License