intex easy bedair

18 Apr 2017 15:27
Tags

Back to list of posts

“ต้าหมิงเราพอตั้งประเทศ หม่าฮามู่แสร้งเป็นนอบน้อม ถวาย เครื่องบรรณาการไป ไท่จู่ฮ่องเต้ไม่ทราบความจริง จึงอวยยศเป็นเหอ หนิงอ๋อง ที่นอนเป่าลม โฮมโปรทั้งอวยยคไท่ผิงกับปาถูปัวหลอซึ่งเป็นพันธมิตรของมันเป็น อ๋องด้วย น่าแค้นใจที่หม่าฮามู่ไม่สำนึกบุญคุณของต้าหมิง ลอบสถาปนา ทวอทวอป้ฮัวชื้นเป็นข่าน คิดรวมชนเผ่ามองโกลเป็นปีกแผ่น เตรียม รุกรานแผ่นดินจงหยวน มีความผิดสมควรตาย”
ฮ่อาฮูหยินกลอกตาแล้วกล่าว “ดังนั้น…พวกท่านคิดใช้แผนเดิม อีกครั้ง เพียงแต่…ครั้งนี้มาหาเรา”
เซื่ยสินยอมรับว่า “มิผิด นี่เรียกว่า จิวยี่เฆี่ยนดีอุยกาย ท่าน
ยินยอมหรือไม่?”
ฮู่อาฮูหยินขบริม?เปากกล่าวว่า “จิวยี่เฆี่ยนตีอุยกาย? ผู้กว๋อกง ท่านเป็นจิวยี่ แต่ว่าเราฮ่อามีใช่อุยกายของท่าน นี่เป็นการตัดเย็บชุด วิวาห์ให้กับผู้อื่น มีผลดีอันใดต่อintex ที่นอนเป่าลม 3.5 ฟุตเรา?”
เซี่ยสินเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่า “ผลดีคือท่านสามารถเอาตัวรอด รักษา ชนเผ่าของท่านอยู่รอด ทั้งรุกคืบเป็นประมุขแคว้นวาลา”
มันหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อ “หลังจากที่หม่าฮามู่เสียชีวิต องค์ หญิงซามู่เอ๋อขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของมองโกลตะวันตก แน่นอน เบื้องหลัง มันยืนไว้ด้วยทวอทวอปัฮัว ตังนั้นหากท่านดีดขึ้นเป็นประมุขแคว้นวาลา พวกมันจะเป็นคู่ต่อสู้ของท่าน ตอนนั้นาผิงตายแล้ว องค์หญิงซาม่เอ๋อชิง แต่งตั้งผู้นำชนเผ่าของไห่ผิง ควบคุมพวกมันเอาไว้ ชุมกำลังของอ๋องวา ลาทั้งสามแม้ถูกลิดรอนไป แต่ซนเผ่าท่านก็ประสบความสูญเสียไม่น้อย หากดีดต่อกรกับนาง อาตัยกำลังของท่านเองยังไม่พอ ท่านต้องการผู้ช่วย พวกเราจะเป็นผู้ช่วยของท่าน ขณะเดียวกันท่านต้องดึงตัวปาถูปัวหลอ ไปเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง”
ฮู่อาฮูหยินถามโพล่งว่า ที่นอนเป่าลม lazada“ปาถูปัว่หลอไหนเลยยอมช่วยเหลือเรา?” เซี่ยสินลอบยินดี ฮู่อาฮูหยินกล่าวเช่นนี้ แสดงว่านางแม้ยังปฏิเสธ แต่ว่าในใจนึกถึงความเป็นไปไต้แล้ว จึงกล่าว “ไฉนไม่ยอม ในอ๋องวาลา ทั้งสาม ตอนนี้เหลือมันคนเดียว ท่านเข้าใจว่ามันไม่ดีดขึ้นเป็นประมุข แคว้นวาลาหรือ ตังนั้นในนามแล้วท่านเข้าร่วมกับปาถูปัวหลอ ผลักตัน มันออกไปตั้งป้อมสู้รบกับองค์หญิงซามู่เอ๋อ แต่ว่าปาถูปัวหลอผู้นี้โต้แต่ เป็นตัวประกอบเล็กๆ ไม่อาจสำเร็จกิจการใหญ่ ท่านย่อมมีวิธีกำราบมัน” มันบอกตรงๆ ให้ฮ่อาฮูหยินจัดการกับปาถูปั'วหลอ ฮ่อาฮูหยินไม่ อาจมีโทสะ ยิ่งไม่สามารถปฏิเสธไต้ ตอนนี้แคว้นวาลามีสภาพเละเฑะสุด แก้ไข หวนนึกถึงทวอทวอปัฮัวเป็นบุรุษที่เชื่อที่นอนเป่าลม intexไม่ไต้ เหลียวดูชนเผ่าของ นางยิ่งมายิ่งมีคนท้าทายอำนาจของนาง ฮู่อาฮูหยินได้แต่กลํ้ากลืนสุรา ขมปร่าที่ตัวเองบ่มหมักขึ้นเองลงไป

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License