papa sofaair

22 Apr 2017 09:55
Tags

Previous: lovely bedair

Back to list of posts

ขุนนางโย่วซื่อหลางกรมทะเบียนราษฎร์ชูเซียนกำลังกราบทูล การ ผาของเซื่ยสินทำให้ต้องหยุดลง รอจนเซื่ยสินยืนอยู่ในกลุ่มขุนนาง จึง กล่าวต่อ
“การเดินเรือสู่ซีหยางครั้งก่อน หากบอกว่าเพื่อปลอบขวัญ แคว้นต่างๆ ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ที่นอนเป่าลม บิ๊กซีตอนนี้ผ่านไปไม่นาน ไยต้อง แล่นเรือสู่ซีหยางอีก การเดินทางสู่ซีหยางต้องสิ้นเปลืองเงินทองหลาย สิบหมื่น บวกลับโรคภัยและคลื่นลมทางทะเล คร่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น ต่อ ให้ไต้ของวิเศษกลับมา จะเกิดประโยชน์อันใดต่อบ้านเมือง?”
เจิ้งเหอโต้แย้งว่า “ใต้เท้าชู ราชสำนักเรามีเรือหลายร้อยลำ แต่ละ ลำใหญ่โตเท่าเมือง เดินทางไกลนับหมื่นลี้ เพียงจัดซื้อของวิเศษกลับมา หรือ ครั้งก่อนโซฟาลม พกพา ราคาส่งเรือของต้าหมิงกลับจากตะวันตก จัดซื้อสินค้ากลับมา เกือบร้อยชนิด ประกอบด้วยเครื่องหอมยี่สิบเก้าชนิด อัญมณียี่สิบสามชนิด สมุนไพรยี่สิบสองชนิด โลหะสิบเจ็ดชนิด ผ้าฝืายห้าสิบเอ็ดชนิด สัตว์ ยี่สิบเอ็ดชนิด สีย้อมแปดชนิด อาหารสามชนิด วัสดุไม้สามชนิด ยังมี ของเบ็ดเตล็ดอื่นอีกแปดชนิด ไหนเลยเพียงซื้อหาของวิเศษเท่านั้น?”
เจิ้งเหอแล่นเรือสู่ซีหยาง เป็นคนจัดซื้อสินค้าด้วยตัวเอง จึงทราบ กระจ่างเป็นอย่างดี ยามนั้นกล่าวอีกว่า “ในสินค้าที่จัดซื้อมา ยกตัวอย่าง พริกไทย ราคาที่แถบชูเหมินด๋าลา (สุมาตรา) คือหนึ่งร้อยชั่งหนึ่งก้วน ราคาที่ต้าหมิงเราตอนนี้อย่างน้อยหนึ่งร้อยชั่งยี่สิบก้วน มีกำไรยี่สิบกว่า เท่า ขอเพียงบรรทุกพริกไทยลงเรือลำเดียว จะท่ากำไรมหาศาลถึงเพียง ไหน?”
ในสมัยราชวงค์หมิง พริกไทยเป็นสินค้าที่ไต้รับความนิยมอย่างสูง เบื้องบนถึงราชลำนัก เบื้องล่างถึงคหบดี ในอาหารต้องใส่พริกไทย ขณะ เดียวลันยังเป็นเครื่องหอมที่แพร่หลาย ในหนังสือจินผิงเหมย มีความ ตอนหนึ่งว่าเมื่อหลื่ผิงเอ๋อ แต่งใหม่ให้ลับซีเหมีนชิ่ง มีสมบ้ตส่วนตัว ดังนี้ “ไม้กฤษณาสี่สิบชั่ง ขี้ผึ้งขาวสองชั่ง ปรอทสองกระปุก พริกไทยแบด สิบชั่ง”
หนังสือเลมันี้เขียนถึงเหตุการณีเ,นราชวงศ์ช่อง แต่ผู้แต่งเป็นคน ใน
ราชวงศ์หมิง ดังนั้นนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคนั้นไปสอดใส่ ในช่วงราชวงศ์ช่อง สะท้อนเห็นว่าชาวบ้านร้านถิ่นในราชวงศ์หมิงนิยม ใช่พริกไทย แต่ว่าแผ่นดินจงหยวนผลิตได้น้อยนิด ส่วนใหญ่พึ่งพาการนำ เช่า หากนำเช่าโดยเอกซน ด้นทุนการขนส่งสูงยิ่ง ราคาจึงถีบตัวขึ้น ตลอดเวลา ถือเป็นสินค้าที่ประกันด้านราคา
เจิ้งเหอกล่าวอีกว่า “ยังมีไม้ซูม่ ราคาที่ต่างประเทศกับราคาใน ค้าหมีงเราก็ต่างกันยี่สิบเท่า ค้าหมิงเราบรรทุกเรือกลับมา เพียงผลกำไร จากไม้ซูมู่ ก็เท่ากับพันหมื่นแล้ว”โซฟาเป่าลม intex 68565
ช่วงเวลานั้นราคาสินค้ายังไม่สูงนัก ตังนั้นไค้กำไรเพียงยี่สิบเท่า หลัง จากนั้นเนื่องจากยุติการแล่นเรือสู่ซีหยาง พอถึงรัชสมัยเซวียนเด๋อฮ่องเต้ ราคาของไม้ซูมู่สูงกว่าราคานำเช่าถึงห้าสิบเท่า
ต่อมาราชสำนักจ่ายพริกไทยกับไม้ซูมู่ให้กับขุนนางแทนเงินเดือน ผู้ที่ไม่ทราบความจริงจึงโจมตีว่ากดฃี่ขุนนาง หารู้ไม่ว่าตอนต้นของ ราชวงศ์หมิงจ่ายวัตถุแทนเงินเดือนต่อมาถึงกับแจกจ่ายข้าวสารกับผ้าพับ ดังนั้นในสภาพที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ การจ่ายพริกไทยกับไม้ซูมู่ ให้ถือว่าคุ้มค่า
ตอนนั้นผู้ที่ไค้รับพริกไทยกับไม้ซูม่แทนเงินเดือน โซฟาลม พกพาไม่เพียงแต่ ขุนนางทั้งบุ๋นและบู๊ ยังมีไพร่พลจำนวนมาก หากบอกว่าเป็นการกดขี่ ฮ่องเต้เท่ากับล่วงเกินขุนนางบุ๋นบู๊ทั้งหมด เหตุใดจึงไม่เกิดความเปลี่ยน แปลงค้านการปกครอง?

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License