bed for you intex

04 Apr 2017 08:45
Tags

Back to list of posts

‘ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สันทัดในเรื่องกินดื่มเที่ยวเล่นของเมืองหลวงที่สุด จะ เลี้ยงข้าทั้งทืจะตระหนี่มืได้ ต้องให้ข้าได้ลิ้มรสที่นอนเป่าลมในรถสุราอาหารชั้นเลิศ!
เขาตบอกรับรอง
“วางใจได้! วันหลังเจ้าอยากได้ลิงใดเอ่ยปากมาได้เต็มที่! ข้าชย่าอวจน ถึงต้องบุกนํ้าลุยไฟก็จะหามาให้ถึงมือเจ้า!
จากนั้นเขาก็หบุนกายวงออกไป พร้อมตะโกน "สุรารสดีที่สุดต้องหอดอกชิ่ง เนื้อแพะอร่อยที่ลุดต้องร้าน เหล่าเกา เหมาะจะกินคลายหนาวในฤดูหนาว เจ้าอยู่บนเรือสำราญมาทั้งคืน คงร่างกายเย็น ข้าจะไปชื้อมาให้เจ้ากินแกล้มเหล้าสักสองลามชั่ง,,
หลังจากเชื่ยเจามองเขาออกจากห้องไปแล้ว นางก็วาดภาพบนโต็ะ ไปพลางเอ่ยพมพำกับตัวเองไปพลาง
'หลักการทำลงคราม จู่โจมจ้ตใจเป็นหลัก ยามฝ่ายตั้งรับสูญสิ้นกำแพง ล้อมรอบเมือง เข้าโจมต็ได้'
การตกลงหย่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนื้ ไม่ว่าซย่าอวี้จนจะทำตัวเหลวไหล เพยงใดก็ต้องไปแจ้งข่าวมารดาตนเป็นอันดับแรก
วรขายาอันไพ่เฟยยกมือทาบอก นํ้าตาเอ่อคลอ อุทานด้วยความปีติซํ้า ๆ ไม่หยุด อีกทั้งรู้สึกโชคดืที่ตนมืข้ออ้างเต็มปากเต็มคำไม่ต้องดื่นชื้นมารับการ คารวะจากสะใภ้แต่เข้าทุกวัน แล้วก็มิด้องหวาดระแวงว่าสะใภ้แวะเวียนมาที่ ห้องนางอยู่บ่อย ๆ เพราะถูกตาถูกใจลาวใข้คนใด อยากขอตัวไปเป็นอนุภรรยา หรือไม่ ที่นอนเป่าลม intex classic downy airbed 68765และยงมืต้องเป็นห่วงว่าบุตรชายคนเล็กจะถูกทุบติทำร้าย ด้วยนับแต่ แม่ทัพใหญ่สังหารคนไม่เลือกหน้าเพื่อสร้างระเบียบวินัยในกองทัพครั้งใหญ่ เป็นด้นมา นางก็ฝันร้ายอยู่ทุกเนี่อเชื่อวันว่าบุตรชายคนเล็กถูกสะใภ้ลากตัว
ไปบั่นศีรษะ
ซย่าอวี้จิ่นบอกข่าวเรียนร้อยก็ออกไปซื้อหาสุราอาหารมาให้ภรรยา อย่างเริงร่าสุขใจ
หยางซื่อ เห็นเขา แลดงสีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานเปีนครั้งแรกในหลายวันนี้ นึกสังหรณ์ใจไม่ดี เรียกอวนเชียง ลาวใช้คนสนิทไปสืบข่าวทันควัน
อวิ๋นเชียงเป็นคนฉลาดเฉลียวน่ารัก เป็นหญิงในดวงใจที่กู่โถว เด็กรับใช้ ประจำตัวจวิ้นอ๋องหมายใจอยากสู่ขอมาเป็นภรรยาอยู่ทุกเช้าคา เพื่อเอาอก เอาใจอีกฝ่าย เขาจึงรีบบอกเรื่องการตกลงหย่าของเจ้านายอย่างหมดเปลือก และกล่าวสำทับกับนางว่าเรื่องนี้เป็นความสับ จะเปิดเผยให้คนนอกล่วงรู้มิได้ เด็ดขาด
อวันเชียงรับคำแล้วกลับไปเล่าให้เจ้านายฟังอย่างครบถ้วนกระบวนความ หยางซื่อตะลึงพรึงเพริด
เดิมทีลกุลหยางเป็นพ่อค้าราชสำนักตกอับ บิดานางถูกบังคับให้เล่าเรียน ที่นอนเป่าลมในรถเชียนอ่านนานยิ้สีบกว่าปิลึงสอบรับราชการผ่านได้อย่างสำบากยากเย็น ต่อมายังทุ่มเทเงินทองและพึ่งพาเส้นลายจนได้เป็นขุนนางตำแหน่งเล็กๆ แต่เนี้องจากไมมความลามารถอื่นใดนอกจากเงินทอง ล่งผลให้เขาเป็นพื่ ดูแคลนในราชสำนักเป็นนิจ ไม่ว่าทำอะไรก็พบกำแพงอุปสรรคไปหมด
ฝ่ายอันอ๋องมร่างกายพการ ไม่สามารถรับดำแหน่งขุนนางเข่นคนอื่น จักรพรรดิจึงให้เขาควบคุมดูแลพ่อค้าราชสำนักเป็นกรณ์พเศษ มาตรว่าจะ ปราศจากอีทธพลอำนาจ กลับเป็นงานที่ให้ผลประโยชน์มากมาย นับว่า เป็นการชดเชยความรู้สึกผิดต่ออดีตอันอ๋องที่ตรากตรำที่นอนเป่าลม lazadaทำงานจนจากไปก่อน เวลาอันควร

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License