MY SOFA

08 Apr 2017 07:25
Tags

Back to list of posts

รุ่งเข้าวันต่อมาคณะทูตตงชย่าเตินทางมาถึงนอกเมืองอย่างยงใหญ่ จากนั้นท่าการปลดอาวุรก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านถนนเต่านิล มุ่งหน้าลู่ ประตูฉงเหวินพร้อมขุนนางโซฟาลม ราคาถูกกรมพิธีการและทหารของด้าฉินแปดร้อยนาย
เหล่าชาวเมืองให้ความลนใจชนเผ่าป่าเลื่อนชึ่งมาจากตงชย่า พากัน แสดงอัธยาตัยไมตรีอันอบอุ่นด้วยการแห่แหนไปจับ

จองที่นั่งในหอสุราและ ร้านนี้าขาทุกแห่ง ตั้งวงซุบซิบนินทาพลางชะเง้อคอยาวรอดูกันอย่างครีกครื้น เข่นเคย
ชย่าอวี้จนก็มืนิลัยอยากรู้อยากเห็นเข่นกัน พอตรวจตราการท่าความ สะอาดเป็นครั้งสุดทีายเสร็จก็วิ่งไปที่ร้านนี้าชาใหญ่ที่สุดรีมถนนสงบสุข บังคับ เล้าแก่หาที่นั่งให้จนได้ จากนั้นเขาก็แทะเมล็ดแตง ดื่มชาหอมอร่อย รอดว่า องค์ชายอีนั่วที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ไปทั่วดุจเดียวกันจะมีรูปลักษณ์หยาบช้า ป่าเถื่อนเช่นไร

ฝ่ายเยี่ยเจาซึ่งค่อยๆ ต้อนเขาให้จนมุมอยู่นั้น ระยะนี้ไม่ว่าจะมีธุระ หรือไม่เป็นต้องแวะเวืยนมาหาเขาเสมอ ตอนนี้พวกทหารที่เดินตามองค์ชายอีนั่ว มาจากค่ายของนาง นางเลยใช้เป็นเหตุผลไต้เต็มปากเต็มคำว่าไม'วางใจ คณะทูตตงซย่า ต้อง

การจับตาดูว่าเจ้าพวกชาติลุนัฃจะก่อความวุ่นวาย หรอไม่ จากนั้นก็โยนงานอักษรให้หูชิงแล้วหลบมาที่ร้านนํ้าชาด้วย นางแทรกตัวลงนั่งช้าง ๆ ซย่าอวี้จิ่น ร่วมวงรอดูเป็นเพื่อนเขา ซย่าอวี้จิ่นโซฟาเป่าลม intex Easy Sofa Sportจะหมางเมินภรรยาต่อหน้าผู้คนมากมายก็ไม่เป็นการดืนัก อีกทั้งไม่อยากโดนภรรยาแทะโลมต่อหน้าธารกำนัลจนต้องเสียหน้า เขาจึงไต้ แต่ยิ้มที่มุมปาก ปล่อยให้นางแกะเปลือกเมล็ดแตงรินนั้าชาให้ตัวเองเป็นระยะ ซํ้ายังมีบางคราวที่เขาเป็นฝ่ายชวนลนทนาขึ้น

"ไต้ยินว่าองค์ชายอีนั่วฆ่าคนตาไม่กะพริบ ใจคอเหี้ยมเกรียมมาก เจ้าเคยเจอเขาหรือไม่"
“ก็เคยอยู่บ้าง" เยี่ยเจาไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องชององค์ชายอีนั่ว เพียง สนใจเจ้าเพียงพอนขาวที่กระโดดโลดเต้นอยู่ตรงหน้า ทว่าเพื่อมีให้อีกฝ่าย ผิดหวัง นางนิ่งคิดแล้วเอ่ยตอบอย่างจริงจัง “ชาวตงซย่าเป็นชนเผ่าที่ค่อนช้าง ดุตันแข็งกร้าว ทุกคนพกดาบ ชมชอบการต่อสู้ นิยมนักรบเลื่อมใสนักสู้ องค์ชายอีนั่วกำพร้ามารดาแต่เด็กและไม่ลงรอยกับมารดาเลี้ยง ระหว่าง

นั้นดู เหมือนจะเกิดเรื่องบางอย่างจนเขาถูกใส่ร้ายหลายครั้งหลายครา ตัวเขาเป็น ผู้มีลดิปัญญาโดดเด่น ลังหารหมาป่าไต้ตั้งแต่แปดขวบ อายุลิบลองปลิดชีพ อาที่รังแกเขาเองกับมือ พออายุลิบห้าก็ออกศึกสร้างความดีความชอบ ต่อมายังฆ่าล้างตระกูลมารดาเลี้ยง ใครๆ โจษจันถึงความโหดเหี้ยม กระนั้น โซฟาลม พกพา ราคาส่งกษัตริย์แห่งตงซย่ากลับโปรดปรานเขาเป็นพิเศษ"
ซย่าอวี้จิ่นส่ายหน้าทอดถอนใจ "ล้วนเป็นพวกเดรัจฉาน

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License