like big bedsofa

09 Apr 2017 17:03
Tags

Previous: MY SOFA

Next: never intex

Back to list of posts

'ท่านแม่ทัพออกโรง ต้องหนึ่งต่อสาม!'
'พวกสตรีเห็นท่านแม่ทัพ ไม่ต้องแตะตัวก็อ่อนระทวยแล้ว!'
'ท่านแม่ทัพเก่งกล้าองอาจ ปราบสี่ยอดหญิงงามหอคณิการาบคาบ!'
'ปัดโธ่! ท่านแม่ทัพมีวรยุทธ์เป็นหนึ่งในใต้หล้า จะอย่างไรก็สยบไต้ เจ็ดแปดคนต่างหาก!,
นางนับถือในความช่างคิดเพ้อเจ้อของทุกคนจากใจจริง ซิวเหล่าหู่เสิยเชิง ขอคำยืนยันอย่างไม่ใคร่ยอมจำนนนัก ‘ท่านแม่ทัพ คืนหนึ่งท่านไต้มากที่สุดกี่คน'
เยี่ยเจามีสำนึกในความโซฟาลม พกพา ราคาเป็นชายอยู่มาก รู้สึกว่าแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เป็น ไก่อ่อนสอนขันต่อหน้าพี่น้องเป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่ง อีกทั้งนางก็ไม่คิดจะ พูด
เท็จ จ็งเอ่ยกำกวม
'เรื่องเล็กน้อยพรรค์นี้ข้าไม่จดจำใส่ใจหรอก ลมไปแล้ว'
คิดไม่ถึงว่าหูชิงซึ่งดื่มสุราเงียบ ๆ ต้านข้างยังไมลมท่าหน้าที่เป็น ผู้กระหนา'ซํ้าเติม เขาเอ่ยขนต้วยนี้าเสึยงซึ่นชมสุดจะเปรยบทันควัน
’ท่านแม่ทัพต้องยอดเยี่ยมเป็นธรรมดา อายุสิบสี,เริ่มเข้าซ่องนางโลม พอย่างสิบหกก็ผ่านหหู่มวลนารีมาอย่างโซฟาเป่าลม lazadaโชกโชน คืนหนึ่งสี่ห้าคนไม่ต้อง หยุดพัก เคราะห์ดีที่ตอนนี้ท่านแม่ทัพเบื่อหน่ายแล้วถึงได้วางมือ รักษากายใจ ให้บรีสุทธิ่เรกยุทธ์ หาไม่แล้วไหนเลยพวกเจ้าจะมีโอกาสสำแดงรมีอ'
เยิ่ยเจาสำลักเนี้อแพะเกอบขาดใจตาย รอจนหายใจได้เป็นปกคิ หูชิง ก็พูดเป็นตุเป็นตะจนสร้างข่าวลือได้เป็นผลสำเร็จ
ทหารทั้งหมดล้วนจ้องนางเขม็งด้วยลายตาน่ากลัวที่แฝงด้วยความ อิจฉาริษยา
ด้วยติดขัดที่ตนเป็นหญิง เยี่ยเจายากจะปริปากแก้ต่างได้ ราตรีนั้นนาง ลงมีอข้อมหูชิงจนนั้าตาร่วงด้วยความโกรธจัด
ต่อมาคำเล่าลือยิ่งแพร่ออกไปก็ยิ่งต่อเติมเสริมโซฟาเป่าลมแต่งมากขึ้นเรื่อยๆ
จนหญิงม่ายของโม'เป่ยพบเจอนางก็ทำตาลุกวาวเป็นสึเขึยวเรืองๆ คล้าย หฆาป่ามองเห็นเนื้ออันโอชะ
ยามลตรืหิวกระหายขึ้นมาแสนจะน่าสะพรึงกลัวจริงๆ ซึ่งมันได้ทิ้ง เงามืดในใจนางอย่างลึกลํ้าเลยทีเดียว
กระนั้นดูเหมือนว่าบุรุษจะชมชอบสตรืที่หิวกระหายจนน่ากลัว ต้องราเรียนแล้วสินะ…
เยี่ยเจาเผิาดูเพียงพอนชาวตัวน้อยที่นอนดิ้นไปทั่วเตียง รู้สึกว่าห้วงคำนึง ของตนเตลิดไปไกลเก็นไปก็รืบดีงควาบดีดที่ชวนให้ขนลุกเกรียวกลับมา เริ่มสำนึกตนอย่างจริงจัง
ไม่ว่าจะทำศึกหรือเริงรัก จะดีแต่ชุด เก่งแต่ปาก หรือวางแผนรบบน กระดาษมืได้ ต้องลองผิดลองถูกจากศึกจริง ราเรียนด้วยความถ่อมตนรึเกฝน ด้วยความพากเพียร จึงจะประลบความสำเร็จได้ น่าเลียดายที่ระยะนี้นาง มีงานยุ่งวุ่นวาย เขาก็อารมณ์ไม่ดี มืใชโอกาสเหมาะที่จะเรียนรู้ ประวงเวลา ออกไปก่อนแล้วค่อยว่าโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์กันอีกทีจะดีกว่า

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License