oh my sofa

14 Apr 2017 09:32
Tags

Previous: never intex

Back to list of posts

เซึ่ยสินกล่าวว่า “ฝ่าบาท รากของพ่อค้าเหล่านั้นอยู่ที่ต้าหมิงเรา เมื่อใช้สอยพวกมัน ย่อมต้องควบคุมบุตรภรรยาของพวกมันไว้ อีก ประการพวกมันล้วนเป็นพ่อค้า พวกมันกระทำเรื่องเช่นนี้เพื่อรักษาดักดิ้ ฐานะของพ่อค้า สำหรับค้าขายกับญี่ป่น ที่สนับสนุนโกะ คะเมะยะมะ เทนโน เพียงเป็นเงินจำนวนหนึ่ง หากพวกมันโซฟาลม พกพา pantip
ไต้รับอนุญาตให้ฟ้นพ่การ ค้าขายทางทะเลจากฝ่าบาทจะไต้รับผลประโยชน์ไม่ขาดสาย พวกมัน ไหนเลยไม่กระท่า?”
หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงผงกพระเศียรเล็กน้อย นับแต่โบราณกาล การ ล้มล้าง ก่อกบฏ รวบรวมข้อมูล มักใข้สอยพ่อค้า นี่เป็นศักดิ'ฐานะที่ เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะค้าหมิงไม่อาจแสดงท่าทีว่าสนับสนุนทั้งสอง ฝ่าย การใช้สอย
พวกมันนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ดังนั้นหย่งเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่า “หากกรีธาทัพสิบหมื่น ทำศึกแดน ไกลพันลี้ แต่ละวันใช้จ่ายนับหมื่นตำลึงทอง กระทบถึงความเป็นอยู่ของ หลายสิบหมื่นครอบครัว หลังจากท่าศึกสงครามหลายปี ค่อยช่วงชิง ชัยชนะในวันเดียว หากสามารถใช้สดีปัญญาสำเร็จกิจการใหญ่ จึงเป็น เจ้าชีวิตที่เปรื่องปราดและขุนพลอันเลิศลํ้า ค้านรายละเอียดของเรื่องนี้ มอบให้ท่านรับไปดำเนินการ ประเมินค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลข ให้กรม ทะเบียนราษฎร์เบิกจ่ายให้ ส่วนสำนักตรวจการทะเลตงไห่เพียงรับหน้าที่ ติดตามจับโจรและรักษาความสงบเรียบร้อย ชาวบ้านทะเลตงไห่ใช่มี คุณสมบ้ดิค้าขายหรือไม่ ให้หน่วยซื่อบีอซือพิจารณาอนุมิติ แต่คำสั่งห้าม ขุนนางบ้านเมืองประกอบการค้า ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง”
“เนินรับด้วยเกล้า”
เซื่ยสินเจรจาเรื่องสองประการเป็นผลสำเร็จโซฟาเป่าลม intex ทั้งยังตบหน้าเนินอิง ฉาดหนึ่ง ดังนั้นถวายบังคมทูลลาด้วยความยินดี
เซื่ยสินพอจากมา จี้กังก็มุดเช้าตำหนักจิ่นเชิน ซื่งความจริงมันรุด มาแต่แรก เพียงแต่มาช้ากว่าเซื่ยสินก้าวหนึ่ง เนื่องจากไม่คิดเผชิญหน้า กับเซื่ยสิน จึงรอจนเซื่ยสินจากไป ค่อยเช้าตำหนักจิ่นเชิน
จี้กังกราบทูลเรื่องที่ยาซื่อเถึยมู่เอ๋อติดต่อกับทูตตัวแทนของตาร์ ตาร์ ทั้งต่อเติมแต้มสีเป็นการใหญ่ หย่งเล่อฮ่องเต้ทรงสดับเช่นนั้นจึงตื่น ตัวขึ้นมา รับสั่งว่า “เรื่องความเคลื่อนไหวในแคว้นวาลาต้องปกปีดเป็น ความลับ ต่อให้ยาซื่อเถียมู่เอ๋อไม่ไต้ถูกแคว้นตาร์ตาร์ซื้อตัวไป หากว่า มันบังเอิญไต้ยินไต้ฟัง หรือเป็ดเผยต่อชาวตาร์ตาร์โดยไม่ตั้งใจ แผนการ ใหญ่ของข้าต้องพังครืนลงมา ให้ท่านสืบเสาะให้แน่ชัด หากมีอันใดน่า สงสัย ก็ควบคุมตัวมันไว้ก่อน”
จี้กังกำลังรอพระราชกระแสนี้ จึงขานรับด้วยความยินดี
หย่งเล่อฮ่องเต้ไม่ทันสังเกตสีหน้ามัน ขณะจ ะรับสั่งให้มันล่าถอย ไป แต่แล้วทรงฉุกคิดถึงเรื่องหนึ่ง จึงตรัสว่า “ใช่แล้ว ผู้คนในวังไม่เพียง พอ ข้าสั่งต่อห้องจี้งซื่อฝางว่า หลังจากเสร็จจากการสอบแข่งชัน ให้ ท่าการตัดเลือกสาวงาม เรื่องนี้ให้กรมความมั่นคงแผ่นดินดำเนินการ โซฟาเป่าลม lazadaร่วมกับขันทีฝ่ายในเถอะ”

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License