RARA SOFABED AIR

15 Apr 2017 15:14
Tags

Back to list of posts

เสี่ยวอิงครุ่นคิด ‘ในเมื่อมาแล้ว ก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากจี้กัง คนผู้นี้เป็นคนชักนำถูเหมินเปาอินเหนียงเหนียงเข้าวังเป็นการลับ ขอ เพียงบอกเล่าเรื่องราวต่อมัน ยังกลัวมันไม่ยอมช่วยเหลือหรือ?’
นางคิดขอให้ผู้คนเข้าไปรายงาน แต่ที่หน้าประตูไม่มีคนเล้าดูแล แม้ลักคนเดียว นางเติบโตจากทุ่งหญ้า จึงไม่ประหลาดใจอันใด พานผูก ม้ากับเสาผูกม้า จากนั้นสาวเท้าเข้าไป
เสี่ยวอิงพอเดินเข้าประตูใหญ่ของกรมความมั่นคงแผ่นดิน เห็นที่ ลานดึกชุมนุมด้วยผู้คน มิน่าเล่าที่หน้าประตูไม่มีคนเผ่าตูแล ที่แท้ชุนนาง ใหญ่สองท่านเผชิญหน้ากัน แม้แด่องครักษ์เผ่าประตูก็เข้ามาชมความ ครึกครื้นสนุกสนาน
ที่กลางฝูงซน เฉินอิงกับจี้กังยืนเผชิญหน้าราวกับไก่ซนสองตัว เฉินอิงหน้าเขียวคลํ้าโซฟา เป่า ลม ดี ไหม ปกคลุมด้วยแววอันเคร่งเครียด จี้กังเชิดหน้าเล็ก น้อย ลักษณะยโสโอหัง
เฉินอิงกล่าวเสียงเย็นชาว่า “จี้กัง เราท่านต่างก็รับราชการ อย่า ได้กระทำการถึงที่สุดไป”
จี้กังปันสีหน้า “ตื่นเต้นสงสัย” กล่าวว่า “ใต้เท้าเฉิน ท่านไม่ถูกต้อง แล้ว เราตัดเลือกชิวหนี่ให้กับฝ่าบาท เป็นการท่าตามราชโองการ เมื่อ เป็นชุนนางย่อมต้องรับใข้ฝ่าบาทอย่างสุดความสามารถ ไฉนบอกว่า กระทำการถึงที่สุด?”
เหล่านายทหารยศเสี้ยวเว่ยกรมความมั่นคงแผ่นดินรอบข้างก็ ส่งเสียงร้องออกมา เฉินอิงข่มเพลิงโทสะไว้ กล่าวว่า “จี้กัง เราท่านเป็น ชุนนางชั้นที่สองของราชสำนัก ควรคำนึงถึงศักดิ'ฐานะ อย่าไต้ประพฤติ เข่นทหารอันธพาล ที่นอนเป่าลม lazadaเราไม่คิดกล่าวมากความกับท่าน ขอเพียงท่านปล่อย
ตัวหลานสาวเรา เราจะสะบัดหน้าจากไป”
จี้กังกล่าวอย่างเฉื่อยชา “ขออภัย หลานสาวท่านเฉลียวฉลาดงดงาม บุคลิกภาพลํ้าเลิศ ได้รับเลือกตัวแล้ว”
เฉินอิงหน้าแดงกร ร้องบอกว่า “เราเพิ่งสอบถามชุนนางอิ่งเทียน ผู้อิ่น ในรายชื่อที่ได้รับเลือก หามีชื่อแซ่ของหลานสาวเราไม่”
จี้กังกล่าวอย่างเยือกเย็นว่า “ตอนแรกไม่มี ตอนนี้มีแล้ว”
เฉินอิงงงงันวูบจึงกล่าว “ว่ากระไร?”
จี้กังแค่นหัวร่อออกคำสั่งว่า “พวกเรา นำสมุดรายชื่อ และหมึก พู่กันมา”
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยสองคนรุดมาตามเสียง คนหนึ่งถือสมุดรายชื่อ คนหนึ่งถือพู่กันกับนํ้าหมึก หยุดยืนที่เบื้องหน้ามัน จี้กังหยิบพู่กัน จุ่ม หมึกจนเปียกชุ่ม ถามว่า “แม่นางนั้นเรียกว่าอะไร?”
มึคนรายงานว่า “เรียนใต้เท้า นางเรียกว่าฟานชินเหลืยง”
จี้กังถลืงมองเฉินอิงอย่างท้าทาย ใชิพู่กันเขียนคำ “ฟานชินเหลืยง” ลงบนสมุดรายชื่อ จากนั้นโยนพู่กันทิ้ง หัวร่อฮาฮากล่าวว่า “ท่านดู มึใช่ มีแล้วหรือ ใต้เท้าเฉิน ขอแสดงความยินดีด้วย วันหน้าท่านกลายเป็น เชื้อพระวงศ์ อย่าได้ลืมเลือนความดีความชอบของเราในวันนี้ ฮาฮา…” เฉินอิงขุ่นแค้นจนร่างสั่นระริก โซฟาเป่าลม intex 68566ชื้หน้าจี้กังร้องว่า “จี้กัง ท่านวิเศษ
มาก”

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License